ER DU KLAR FOR Å TA NESTE SKRITT….? – om energiene nå.

Jeg har en tanke om at mange av dere som følger det jeg legger ut er empater. – en som lett kan kjenne andres følelser og som strever med å finne ut hva som er ditt og hva som er andres. Du er en person med godt utviklet intuisjon og som ofte strever med å si ja eller nei på rett sted til rett tid. Dette er kun en kort versjon. Tiden vi er i nå er tiden hvor empatene skal ta lederskap og vise vei til en ny fremtid for menneskeheten. Fordi empatene er gode på å beslutte til det beste for alle selv om de også gjerne setter andre foran seg selv.

VÅKN OPP!

Vi lever gjennom en tid som jeg velger å kalle ”Den store OPPVÅKNINGEN.” En tid for store energiskift for oss alle også på individuelt plan. Stillheten gjennom ”lock down”-tiden har brakt den samme muligheten til alle. En tid for refleksjon og gjennomgang av eget liv. Mange har stilt de store...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.